Okullarda Permakültür Bahçeleri Hayat Buluyor

Sancaktepe Belediyesi’nin sahiplendiği EKO-PER “Ekolojik Bahçe ve Permakültür Uygulamaları” projesi gelecek nesillere yaşanabilir ve nefes alınabilir mekanlar bırakmak amacıyla başlatıldı.

EKO-PER projesi kapsamında Sancaktepe bölgesinde pilot olarak seçilen Mustafa Karaşahin İlköğretim Okulu ve Sancaktepe Anadolu Lisesi bahçeleri ekolojik bahçe haline getirildi. Mart sonunda permakültür dersleri ile açık alan sınıflarında başlanacak olan yeşil eğitim modeli, mevcut müfredatı da destekleyecek şekilde tasarlandı.

(daha&helliip;)

EKO-PER

Ekolojik Bahçe ve Permakültür Uygulaması, Ekolojik Eğitim Ortamlarının Davranış ve Öğrenme Biçimleri Üzerine Etkileri

Maltepe Emine İbrahim Pekin İlköğretim Okulu?nda başlattığımız bu proje, temel olarak doğanın çocuk psikolojisi ve öğrenci başarısı üzerindeki etkisini incelemektedir.

Bu proje bu ihtiyaca cevap verebileceği gibi öğrencilerin, ekolojik ortamların sağaltıcı etkisi nedeniyle stres düzeylerinin azalacağını varsaymaktayız. Okul bahçeciliği uygulamaları yardımıyla kendi ürünleri yetiştirme fırsatı bulacak ve süreçte sorumluluk alma becerileri gelişebilecektir. Yine bu çalışmalar esansında işbirliği kurma zorunlulukları doğacak ekip çalışmaları nedeniyle sosyalleşme becerilerine katkıda bulunacaktır. Ayrıca yaratılacak ekolojik ortamla müfredat içerisinde var olan birçok konunun işlenmesine, örneklenmesine ve deneyimlenmesine elverişli olduğundan keyifli bir eğitim ortamı yaratarak zenginlik sunacaktır.

(daha&helliip;)

Melbourne’de Kentsel Tasarım Örüntüleri

Çeviri: İlknur URKUN, Permakültür Platformu

Daha büyük resim için tıklayın

Gün geçtikçe daha fazla insan ihtiyaçlarını evlerinde karşılamaları gerektiğinin farkına vardıkça, permakültür tasarım danışmanlıkları için talep de artıyor. Şu anda Melbourne?de haftada iki ya da üç yere danışmanlık yapıyoruz ve bu makalede çalışmalarımız sırasında ortaya çıkan bazı genel örüntüleri paylaşmak istiyorum.

Her ne kadar müşteri kitlemiz kendi içinde çok çeşitlilik gösterse de -genç çiftler, yaşlı çiftler, yalnız yaşayanlar ve genç aileler gibi- karşı karşıya olduğumuz ortalama tasarım taleplerinin bir tablosunu çizmek gerekirse, hemen hemen tüm müşterilerimiz şu aşağıdakilerin şu ya da bu kombinasyonunu istiyorlar:

– Salatalık yeşillik ve mutfaklık otlar için yoğun sebze bahçeleri
– Domates, patates, mısır gibi sebzeler için daha geniş bahçeler (ya da bunu gelecekte yapabilme seçeneği)
– Yağmur suyunu toplamak, depolamak ve dağıtımını yapmak için depolar
– Meyve ağaçları
– Tavuklar
– Sosyalleşme / ev hayvanları / çocuklar için açık alan
– Basit gri su dönüşüm sistemleri
– Bazı yerli bitki türleri

Geçen hafta bir müşterimiz son derece dürüst davranarak, lafı dolandırmadan, “açıkçası oldukça tembeliz ve fazla çalışmak istemiyoruz” dedi. Bazense satır aralarını okumak gerekebiliyor ama bugün insanların sistemleri kurulduktan sonra bakım için genellikle haftada birkaç saatten fazla zaman ayırmak istemedikleri açık.

(daha&helliip;)