IPC10 (International Permaculture Conference and Convergence), Ürdün

İki yılda bir yapılan Uluslararası Permakültür Buluşmaları’ndan bir önceki, IPC9, 2009 yılında Afrika’da, Malawi’deydi.

IPC10, Ürdün

IPC10 bu yıl eylül ayında Ürdün’de yapılıyor. Herkese açık olan permakültür konferansı 17 Eylül’de, sadece PDC (Permakültür tasarım sertifikası) sahiplerinin katılımına açık olan buluşma günleri ise 19 – 23 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

Konferans ve buluşmanın öncesinde de (3 – 15 Eylül tarihleri arasında) bir PDC kursu veriliyor. Bu kurs, PDC almak isteyenler için eğitmen ekibi bakımından bulunmaz bir fırsat (Bill Mollison, Geoff Lawton, Brad Lancaster, Warren Brush). Bu 4 eşsiz eğitmen bir daha herhangi bir sebeple bir araya gelir mi bilmem.

(daha&helliip;)

Kaçınılmaz Dönüşüm ve Permakültür

Bu yazı ilk olarak Yeşil Atlas‘ta yayınlanmıştır.

 

“Tüm gerçekler üç evreden geçerler. Önce alay konusu olurlar, sonra şiddetli bir tepkiye maruz kalırlar ve son olarak da kendi kendinin kanıtı olarak herkesce kabul edilirler.”

“Çoğu gerçek sadece kimsenin sorunu ele alacak ve üstüne gidecek cesareti bulamamasından dolayı ortaya çıkmamaktadır.”

Arthur Schopenhauer

“İnsanoğlunun en büyük yetersizliği üstel fonksiyonun gücünü kavrayamamasıdır.”

Dr. Albert Bartlett

 

Nesnel gerçeklerin ve bu gerçeklerin insanın dünya üzerindeki gündelik yaşamı açısından anlamlarının olabildiği kadar kısa ve öz halleriyle ifade edilmeleri çoğumuz üzerinde adeta bir kehanet, ruhani ya da inanç dünyasına dair bir açıklama dinliyormuşuz etkisi yaratır. Bilimsel bir temeli yokmuş gibi gözüken bu tür ifadelere çoğu zaman güler geçeriz, alışkanlıklarımızı veya başka bir deyişle mevcut durumu tehdit ettiklerini düşündüğümüzde de şiddetle karşı çıkarız. Bunların çoğu zaman egemen ve çağdaş dünya görüşümüzün merceğinden gericilik, ilerleme/kalkınma düşmanlığı, muhafazakarlık ya da en hafif tabirle folklör veya atasözü yani bir şekliyle “eskilerin masalları” olarak algılanmalarının sebebini yine aynı egemen, kartezyen dünya görüşünün dışında aramak doğru olmaz.

(daha&helliip;)