Ankara’da Permakültüre Giriş Kursu

Ankara’da 2 günlük çalışma, 17-18 Aralık
ODTÜ Kimya Bölümü Seminer Salonu (O-301)

Permakültüre giriş çalışması, sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımıyla uğraşan Permakültür anlayışının temel konularını tanıtmaya yöneliktir.

Çalışmada Permakültürün ilkeleri, felsefesi ve etiği; Permakültür tasarımı; örüntü (pattern) kavrayışı; sürdürülebilir tarım ve beslenme; su yönetimi; enerji kullanımı; barınma; şehir bahçeciliği ve kentsel permakültür; alternatif ekonomiler ve dayanışma biçimleri vakit yettiğince irdeleyeceğiz. Bütün bu konu başlıklarında, gerek kişisel düzeyde gerek toplumsal düzeyde etik, sürdürülebilir ve yıkıcı olmayıp canlılığı artıran alternatif uygulamalar örneklendireceğiz.
(daha&helliip;)