Permakültür Stajı @Marmariç: Vol.2

“Alis’in Harikalar Diyarı’na düştüğü gibi biz de öyle bir bahçeye düşmek istiyoruz…”

Bornova’da permakültür proje çalışması için gittiğimiz Karacaoğlan Mahallesi Ortaokulu’ndan küçük bir kızın sözleriydi bunlar. Bir okul bahçesi için düşlerimde canlandırdıklarım daha iyi bir şekilde ifade edilemezdi. Müdür yardımcısı Murat Bey’in okulu için yapmak istedikleri aylardır hepimizi heyecanlandırmıştı. En sonunda çalışma grupları oluşturarak okulun yolunu tuttuk (daha&helliip;)

Permakültür Stajı @Marmariç: Vol.1

2011 PDC kursundan sonra niyet ettiğim staj çalışması için Marmariç’e en sonunda kavuştum. Bu fırsat, arkama şöyle bir bakıp her şeyi tartabileceğim bir zaman dilimi koydu önüme. En sonunda neyim var neyim yoksa ortaya döktüm ve özümsemek, bir de üzerine daha da yoğun çalışabilmek adına yola çıktım. İstanbul’a ‘Terk-i Diyar’ ismini koydum, ilk durağım da mektebim Marmariç oldu. (daha&helliip;)

Okullarda Permakültür Bahçeleri Hayat Buluyor

Sancaktepe Belediyesi’nin sahiplendiği EKO-PER “Ekolojik Bahçe ve Permakültür Uygulamaları” projesi gelecek nesillere yaşanabilir ve nefes alınabilir mekanlar bırakmak amacıyla başlatıldı.

EKO-PER projesi kapsamında Sancaktepe bölgesinde pilot olarak seçilen Mustafa Karaşahin İlköğretim Okulu ve Sancaktepe Anadolu Lisesi bahçeleri ekolojik bahçe haline getirildi. Mart sonunda permakültür dersleri ile açık alan sınıflarında başlanacak olan yeşil eğitim modeli, mevcut müfredatı da destekleyecek şekilde tasarlandı.

(daha&helliip;)

EKO-PER

Ekolojik Bahçe ve Permakültür Uygulaması, Ekolojik Eğitim Ortamlarının Davranış ve Öğrenme Biçimleri Üzerine Etkileri

Maltepe Emine İbrahim Pekin İlköğretim Okulu?nda başlattığımız bu proje, temel olarak doğanın çocuk psikolojisi ve öğrenci başarısı üzerindeki etkisini incelemektedir.

Bu proje bu ihtiyaca cevap verebileceği gibi öğrencilerin, ekolojik ortamların sağaltıcı etkisi nedeniyle stres düzeylerinin azalacağını varsaymaktayız. Okul bahçeciliği uygulamaları yardımıyla kendi ürünleri yetiştirme fırsatı bulacak ve süreçte sorumluluk alma becerileri gelişebilecektir. Yine bu çalışmalar esansında işbirliği kurma zorunlulukları doğacak ekip çalışmaları nedeniyle sosyalleşme becerilerine katkıda bulunacaktır. Ayrıca yaratılacak ekolojik ortamla müfredat içerisinde var olan birçok konunun işlenmesine, örneklenmesine ve deneyimlenmesine elverişli olduğundan keyifli bir eğitim ortamı yaratarak zenginlik sunacaktır.

(daha&helliip;)