PDC Sonrası Uygulamalı Tasarım Çalışması 14-17 Eylül

<<– Kurs takvimine dönüş

Amaç ne?

PDC aldınız, heyecanlısınız ve öğrendiklerinizi somutlaştırma ve uygulama ihtiyacı içindesiniz. İşte bu çalışma, bir tasarım problemine nasıl yaklaşacağınızı ve adım adım nasıl ilerleyeceğinizi bir arazi veya sistem örneği üzerinde öğrenme ve PDC sırasında aldığınız bilgi ve ilhamı somut bir alanda uygulama fırsatı tanıyacak.

Kimlere yönelik?

Çalışma, PDC kursunu tamamlamış ve uygulamaya geçmek isteyen kişiler için düşünülmüştür.

Ne zaman, Nerede?

14-17 Eylül 2013 tarihleri arasında İzmir’de Bornova Karacaoglan Mahallesi Ortaokulu’nda yapılacaktır.

Koşullar ne?

Çalışma 4 günlük bir programı kapsamaktadır, proje alanına bir gece önceden gelinmesi tavsiye edilir.

Barınma ve yemekler danışan tarafından karşılanacağından, ücret asgari düzeyde tutularak 120 TL olarak belirlenmiştir.

Program:

1. Gün:

Tanışma. Çalışma gruplarının oluşturulması. Danışanın permakültür tasarımcılarına (çalışma gruplarına) araziyi tanıtması, hayalini, ihtiyaçlarını ve isteklerini anlatması, bütçeyle ilgili bilgilendirmesi.
Gözlem, enerji döngüsü analizi, örüntü gözüyle okuma; iklim, toprak, su rejimi, bakı gibi bilgilerin toplanması; ihtiyaç ve kaynakların analizi.
Çalışma grupları araştırma ve beyin fırtınasına başlarlar.

2. Gün:

Araştırma ve beyin fırtınası devam eder. Ana çerçeve tasarım taslakları tamamlanır:
• Su ile ilgili temel kararlar verilir. (Mevcut su kaynakları analizi, yağmur suyu hasadı/depolaması, atık su değerlendirme vs)
• Erişim ile ilgili temel kararlar verilir. (Giriş çıkışlar, iç dolaşım, araç erişimi, yollar, patikalar vs)
• Yapılar ve açık alanlar ile ilgili temel kararlar verilir. (Mevcut yapılar, mevcut yapılara eklemeler, yeni yapılar, mevcut yapılarla yeni yapıların ilişkilendirilmesi, toplanma alanları, sert zeminli alanlar, “dış sınıflar” vs)
• Mıntıka, dilim ve eğim analizi ve planlaması tamamlanır. (Bitki ve hayvan sistemleriyle ilgili temel kararlar verilir)
Tasarımın detaylarına inmek üzere gruplar kendi içlerinde iş bölümü yaparlar.

3. Gün:

Alana özgü bitki örtüsü, diğer canlıların (yakın çevrede yaşayan insanlar dahil) sisteme dahil edilmesi, alternatif geçimlik (ekonomik) çözümler ve öneriler üzerine çalışılır. İşbölümlerine göre projeler detaylandırılmaya devam edilir.

4. Gün:

Detaylar ve raporlarla birlikte projelerin tamamlanması, uygulama adımlarının çıkarılması, danışana sunumlar ve proje teslimi.
Kutlama.

Eğitmenler:
Mustafa Fatih Bakır, Permakültür Eğitmeni, Enstitü Başkanı, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü. Detaylı bilgi için tıklayın.

Murat Akhuy, Permakültür Eğitmeni, Enstitü Müdürü, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü. Detaylı bilgi için tıklayın.

Çalışma Mekanı ve Konaklama

Çalışma, 14-17 Eylül 2013 tarihleri arasında İzmir’de Bornova Karacaoglan Mahallesi Ortaokulu’nda yapılacaktır.
Barınma ve yemekler kurum tarafından karşılanacaktır.

Organizasyon:

Çalışmayı TPAE (Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü) düzenlemektedir. Kayıt formları elimize ulaştıktan sonra sizinle temasa geçilerek kesin kayıt alınacaktır.

Organizasyonla ilgili yukarıda bulunmayan detaylar ve sorular için lütfen enstitü yöneticisi Murat Akhuy ile görüşünüz: egitim(at)permacultureturkey.org

Ücret / Kayıt:

120 TL