PDC Sonrası Uygulamalı Tasarım Çalışması 14-17 Eylül-eski

<<– Kurs takvimine dönüş

Amaç ne?

PDC aldınız, heyecanlısınız ve öğrendiklerinizi somutlaştırma ve uygulama ihtiyacı içindesiniz. İşte bu kurs, bir tasarım problemine nasıl yaklaşacağınızı ve adım adım nasıl ilerleyeceğinizi bir arazi veya sistem örneği üzerinde öğrenme ve PDC sırasında aldığınız bilgi ve ilhamı somut bir alanda uygulama fırsatı tanıyacak.

Kimlere yönelik?

Bu kurs PDC kursunu tamamlamış ve uygulamaya geçmek isteyen kişiler için düşünülmüştür.

Ne zaman, Nerede?

14-17 Eylül 2013 tarihleri arasında Marmariç veya alternatif bir uygulama alanında.

Koşullar ne?

Kurs 4 günlük bir programı kapsamaktadır, proje alanına bir gece önceden gelinmesi tavsiye edilir.

Barınma ve yemekler proje alanı tarafından karşılanacak, kurs ücreti asgari düzeyde tutulacaktır.

Program:

1. Gün:

Araziyi/sistemi tanıma, gözlem, enerji döngüsü analizi, örüntü gözüyle okuma; iklim, toprak, su rejimi, bakı gibi bilgilerin toplanması; ihtiyaç ve kaynakların analizi.

Beyin fırtınası ve yerleştirme/mıntıka oluşturma için ilk öneriler.

2. Gün:

Mıntıka 0 ve 1  – barınma, ısınma, beslenme vs gibi ihtiyaçların (veya tasarım alanının 0. ve 1. mıntıkalarının gerektirdiği diğer temel ihtiyaçların) yakın çevreyle etkileşimli olarak çözümlenmesi.

(Ele alınabilecek alt başlıklar: roket soba, ısı pompası, pasif solar iklimlendirme, Jean Pain kompostla ısıtma sistemleri, fermantasyon, mantar kültürü, kümes, sera, ev bahçesi, rüzgar perdesi ve canlı çitler, o arazi/sistem örneğinde enerji depolama fırsatları, …)

3. Gün:

Toprak ve su işleri, mıntıka 2 – 4 gözetilerek öneriler getirilmesi.

Alana özgü bitki örtüsü, diğer canlıların sisteme dahil edilmesi, alternatif geçimlik (ekonomik) çözümler ve öneriler…

(Ele alınabilecek alt başlıklar: yağmur hendeği, gıda ormanı oluşturma (ekim dikim teknikleri), gabion, solucan kompostu, gölet, destek türler, birlikler (guild), orman ve otlatma sistemleri, su kültürü, takas ağları, …)

4. Gün:

Proje taslağının oluşturulması, uygulama adımlarının çıkarılması ve kutlama.

Eğitmen:
Mustafa F. Bakır. Eğitmenle ilgili bilgi için tıklayın.

Kurs Mekanı ve Konaklama

Kesinleştiğinde site üzerinden duyurulacaktır.

Organizasyon:

Kursu TPAE (Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü) düzenlemektedir. Ön kayıtlar www.permacultureturkey.org sitesinde bulunan kayıt formu üzerinden yapılacaktır. Kayıt formları elimize ulaştıktan sonra sizinle temasa geçilerek kesin kayıt alınacaktır.

Organizasyonla ilgili yukarıda bulunmayan detaylar ve sorular için lütfen enstitü yöneticisi Murat Akhuy ile görüşünüz: egitim(at)permacultureturkey.org


Kurs ücreti*:

Kesinleştiğinde site üzerinden duyurulacaktır.