Recent Entries

Sizin İçin Doğru Araziyi Bulmak

Her permakültürcü bir noktada bir araziye yerleşmeyi düşünür. Ve aramızdaki bazı çetin ceviz göçebeler haricinde hepimiz öyle ya da böyle bir yerlerde yaşamak zorundayız. Üstünde yaşayacağınız araziyi permakültür bakış açısından nasıl seçersiniz? İster dönümlerce büyüklükte olsun ister ufak bir şehir arsası, size uyacak bir arazi parçasını akıllıca değerlendirebilmek, konforlu bir yaşamın ve arazi arayışındaki hedeflerinizi karşılayabilmenin anahtarıdır.

Arazi seçiminde bazı iyi kararlar aldım ve yine o kadar da iyi olmayan başka kararlar da aldım. Yaşayacak bir yer arama sürecinde olan pek çok kişiyle de vakit geçirdim ve bazı önemli dersler edindim. Bu dersler herkes için geçerli olmayabilir elbette ama bu basit ilkeleri göz ardı etmeden önce hiç değilse yeterince düşüneceğinizi umuyorum.

(daha&helliip;)

Permakültür Ne Değildir ve Nedir?

Permakültür tanımlanma zorluğuyla ünlüdür. Yeni bir araştırmaya göre insanlar permakültürün hem bir tasarım yaklaşımı, hem bir felsefe, hem bir toplumsal hareket hem de bir dizi uygulama olduğunu düşünüyor. Bu geniş ve çelişkili yelpaze permakültürün sadece tarif edilmesini zorlaştırmakla kalmayıp itici olmasına da sebep oluyor. Diyelim permakültürle yoğun bir gıda üretim yöntemi biçimi olarak tanıştınız ve bundan daha fazlası olduğunu sonradan, birisi size tanrıça inancı, GDO karşıtı aktivizm ve çıplak ayakla dolaşmayı da içerdiğini anlattığında kavradınız. Buradan ne çıkartırdınız? Acaba kaç kişi nihayet permakültürcülerin siyasi görüşünü çözdüğünü düşünmüş ve mantıken vejetaryen olmamız gerektiğini varsaymış, ve sonra aramızda pek çok militan et yiyici olduğunu görmüştür? Ne tür bir felsefe bu kadar farklı görüşleri bir arada tutabilir? Ya da bu gerçekten bir felsefe midir? Ben burada, permakültürün en isabetli ve net tanımının bir tasarım yaklaşımı olduğunu, genellikle desteklediği daha kapsamlı bir felsefe ve hareketin içinde yer aldığı için de kafamızın karıştığını savunacağım. Permakülür bu bahsedilen felsefe ve hareketin kendisi değildir. Yeni bir paradigmanın gerçekleştirilmesini amaçlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Ve onu bu şekilde tanımlamanın, diğer ekolojik tasarım alanları ve teknolojilerinde çalışan, permakültürcüler “Ah, evet, sizin işiniz de permakültürün bir parçası,” dediklerinde anlaşılır bir şekilde bundan rahatsız olan insanlara da teselli olacağını göreceğiz.

(daha&helliip;)

Urla’da PDC Kursu!

    İstanbul’da düzenlemeyi planladığımız PDC kursunu Urla’da gerçekleştirmeye karar verdik!

Iraz Candaş eğitmenliğinde toplam 12 gün ders işlenecek kursun son kayıt tarihi 28 Temmuz.

Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü’nün kurucusu Mustafa Fatih Bakir ve Türkiye Yapı Biyolojisi & Ekolojisi Enstitüsü‘nün kurucusu And Akman‘ın kursumuza değerli katkılarda bulunacak.

Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü’nün eğitim programından ‘yapı biyoloğu’ ünvanı ile 1992 yılında mezun olan ve uluslararası alanda pek çok proje yürütmüş olan Akman, Yapı biyolojisi üzerine Türkiye’deki ilk çalışmaları başlattı ve Türkiye Yapı Biyolojisi & Ekolojisi Enstitüsü’nü (YBE) kurdu. YBE’nin ilgilendiği alanlar; sürdürülebilir mimarlıktan inovatif yapı malzemelerinden biyoteknolojilere, tıp, ve sosyolojiye kadar genişliyor. YBE, bu alanlar arasındaki ilişkileri kurarak bütüncül çözümlere ulaşılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

(daha&helliip;)

Kurslar

Permakültüre Giriş Kursu

Permakültüre Giriş kursu, permakültürün özünü kavramak isteyen herkesin faydalanabileceği iki günlük bir kurstur. Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.

Permakültür tasarım kuramının ve ilkelerinin ele alındığı giriş kursu, Bill Mollison’un “Bir Tasarımcı Kılavuzu” kitabında yer alan konu başlıklarının ayrıntılı bir şekilde incelendiği 72 saatlik Permakültür Tasarım sertifikası (PDC) kursunun bir özeti niteliğindedir. Kurs içeriğinde yer alan önemli başlıklar aşağıdaki gibidir:

– Permakültür Kuramı ve İlkeleri
– Temel Kavramlar ve Tasarım Metodolijisi
– Örüntü Kavrayışı
– Ağaçlar ve Enerji Akışları
– Toprak (Toprak yapısı ve mikrobiyolojisi, toprak iyileştirme, küçük ve büyük ölçek pratikleri)
– Su (Su hasadı yöntemleri, gri su arıtma)
– Alternatif bir Küresel Millete Yönelik Stratejiler (Görünmez yapılar ve alternatif örgütlenme biçimleri)

Kurs bitiminde tam katılım gösteren katılımcılar, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü onaylı sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursu

Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursu, Bill Mollison’ın “Bir Tasarımcı Kılavuzu” adlı kitabının içeriğini oluşturan başlıkların detaylı biçimde ele alındığı 72 saatlik, uluslararası geçerliliği olan bir kurstur.

İki hafta (13 gün) süren kurs, permakültür alanında yapılacak çalışmalar için gerekli temeli sağlar ve katılımcıların Permakültür Tasarım Sertifikası ve permakültür tasarımcısı unvanı almasıyla sonuçlanır.

Kurs, permakültürün temelini oluşturan ilkelerin tanımlanmasının ardından örüntü kavrayışı, toprak ve su gibi başlıklar altında yeryüzünün farklı bölge ve iklim koşullarında yer alan ekosistemleri inceler ve görünmez yapılar da dahil olmak üzere mevcut insan yerleşkeleri ve örgütlenme biçimlerine alternatifler sunar.

Kurs boyunca ele alınacak başlıklardan bazıları şöyledir:

– Permakültür Kuramı
– Tasarımda Kavramlar ve Temalar,
– Tasarımda Metodoloji,
– Örüntü Kavrayışı,
– İklimsel Etkenler,
– Ağaçlar ve Enerji Akışları,
– Su,
– Toprak,
– Toprak Yapıları,
– Tropik İklim Stratejileri,
– Kurak Alan Stratejileri,
– Ilıman İklim Stratejileri,
– Akuakültür (su ürünleri),
– Alternatif bir Küresel Millete Yönelik Stratejiler (Görünmez yapılar ve alternatif örgütlenme biçimleri)

Kursun 13 günlük programının amacı, bu bilgiler doğrultusunda uygun tasarımlar ve stratejiler hazırlayıp hayata geçirebilecek tasarımcılar yetiştirmektir.

Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursunun uygulamalı bölümü, kursun son 3 gününde vakit ayrılan bir tasarım çalışmasıdır. Bu uygulamada öğrenciler uygun görülen sayıda ekiplere ayrılarak gerçek bir arazide, arazi sahibinin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda hayatlarının ilk permakültür tasarımını yapar ve kurs sonunda bu tasarımı eğitmene, diğer öğrencilere ve arazi sahibine sunarlar.

Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursunun şehir merkezinde veya bir arazide yapılması kursun içeriğini ve işleyişini değiştirmez. Öğrenciler, arazide yapılan kurslarda, 6 saatlik günlük ders programının dışında kalan zamanlarında, arazi sakinlerinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda arazideki uygulamalara destek olabilirler.

Öğrencinin, Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursunu tamamlamasındaki ölçüt, teorik ve uygulamalı bölümlere tam katılımdır.

Permakültür Tasarım Uygulaması Kursu

Permakültür Tasarım Uygulaması kursu, kendi permakültür tasarımlarınızı nasıl uygulayacağınızı, permakültür tasarım danışmanlığı yapmanın ve müşteri beklentilerini karşılamanın püf noktalarını, tasarım raporu sunmanın detaylarını ve daha birçok önemli bilgiyi öğrenebileceğiniz bir kurstur.

Bu kurs, Permakültür Tasarım Kursu (PDC) tamamlayan kişiler için uygundur.

Ders konularından bazıları:

– Permakültür danışmanlığı iş tanımı
– Tasarımcının el çantası
– Tasarım Süreçleri ve Metodolojileri
– Harita bilgisi ve gerekli gözlem becerileri
– Taslak hazırlama, çizim teknikleri, standart semboller ve ölçekli çizim
– Tasarım dili, kavramları, detaylar ve yapı çizimleri
– Müşteri ilişkileri, raporlar ve sözleşmeler
– Çalışma grupları ve takımlar halinde verimli çalışma

Pratik Ev Permakültürü (PEP)

Pratik Ev Permakültürü (PEP) kursunda tüketici olarak daha bilinçli seçimler yapmanızı sağlayacak tüm bilgileri bir araya topladık…

Bundan böyle yaptığınız alışverişlerde, paranızın karşılığında evinize aslında ne götürüyor olduğunuzun bilincinde olacaksınız.

Unutmayın, her birimizin tüketici olarak bir ürünün raflarda kalıp kalmaması konusunda oy hakkı var! Neye oy verdiğimizi bildiğimiz sürece güç bizdedir ve eğer biz istersek tüm o raflar kaçınılmaz olarak sağlıklı alternatiflerle dolar.

Senem Tüfekçioğlu’nun, Pratik Ev Permakültür kursuyla ilgili sorulan soruları yanıtladığı yazısı için tıklayınız.

Atölye çalışmasının içeriğinden bazı konular:

– Permakültür Etikleri ve Tasarım İlkeleri
– Doğal mı Organik mi?
– Sağlıklı gıda için sağlıklı tohumlar
– Tükettiklerimizin içinde neler var?
– Bilinçli tüketim için bilinçli seçimler yapmak
– Pratik ve Alternatif Tarifler
– Ev tipi pratik permakültür uygulamaları
– Toprağın önemi ve toprak üretimi
– Solucan kompostu, Bokaşi kompostu
– Teras, Balkon, Pencere Önü Bahçeleri
– Toplum Destekli Tarım
– Permakültür ile topluluk oluşturma

Bir Çürüme Kursu: Toprak, Kompost ve Tuvalet

Onarıcı tarım başlığı altında toplanabilecek birçok uygulama, endüstriyel tarımın tersine toprağın yaşayan kısmına odaklanıyor ve fosil kaynaklı sentetik gübreler, ot ve zararlı ilaçları yerine bitkiler ve toprak mikroorganizmaları arasında işbirliğine odaklanıyor.

Bu kurs boyunca yaşayan toprağın ne ifade ettiğini, mikrocanlılık ve diğer toprak bileşenlerinin bitkilerin besin döngüsünde oynadığı kritik rolü ve hepsinin ötesinde cansız toprakların nasıl canlandırılabileceğini öğreneceksiniz.
7, 8, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Bir Çürüme Kursu: Toprak, Kompost ve Tuvalet, kompostun ne olduğunu, önemini ve gezegenimizin döngülerindeki yerini kavramak isteyen herkesin faydalanabileceği dört günlük, uygulamalı bir kurstur. Katılım için hiçbir ön koşul yoktur.

Gezegenimizdeki temel ölüm ve yaşam döngüsünü ele alan kurs; toprak ekolojisi ve mikrobiyolojisi, kompost yapım yöntemleri ve kullanımı, insan atıklarının değerlendirilmesi yönünde uygulanabilecek kuru kompost tuvalet yöntemleri, insan sindirim sistemi ve toprak mikrobiyolojisi arasındaki ilişki gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak kapsamaktadır.

Kurs içeriğinden bazı konu başlıkları:

– Gezegendeki Döngüler
– Toprak
– Toprak Besin Ağı
– Kompost
– Humanür (insan gübresi)
– İnsan Mikrobiyomu ve Toprak

Toprak ve Karbonun İlişkisi

toprakvekarbon1

Karbon döngüsü yeryüzündeki yaşamın temel gereksinimidir. Toprak Organik Karbon’u (TOK), hayvan ve bitki maddeleri ve çürümenin farklı aşamalarından oluşan toprak organik madde bileşenlerinden biri olarak toprakta depolanan karbonun miktarı olarak tarif edilebilir. Organik karbon temel olarak hayvan ve bitki kalıntıları, ölü ve yaşayan mikroorganizmalar, kök sızıntıları ve toprak biyotasının1 çözülmesiyle toprağa girer. Toprak organik karbonu partikül boyutu, karbon içeriği, devrilme zamanı ve bunun çözülme oranı açısından farklılık gösteren heterojen bir yapıdır. Toprak organik karbonu toprak mikroorganizmaları için ana enerji kaynağıdır. Topraktaki toprak organik maddesi yaklaşık %58 karbon içerir.
(daha&helliip;)

Düzce Otları Tyhce Bereket Festivali’nde ‘Uygulamada Permakültür’ Sunumu

6 – 7 – 8 Mayıs tarihlerinde Düzce’de düzenlenecek olan 2. Düzce Otları Tyhce Bereket Festivali’nde, eğitmenlerimizden Senem Tüfekçioğlu ‘Uygulamada Permakültür’ sunumu yapacak. Kendi hazırladığı Pratik Ev Permakültürü içeriğiyle, evde ve şehirde de permakültürü hayatımıza dahil edebileceğimize inanan ve bu bilgilerin yayılması için çalışan Senem Tüfekçioğlu’nun sunumunu kaçırmayın!

Festival programı için tıklayın.

Mükemmel Ahlaki Kargaşa: Felsefeciler Kapımızın Eşiğindeki İnsan Yapımı Kıyamete Yanıt Veriyor

mükemmelahlakikargaşa1

Küresel sıcaklık derecelerinin gelecek yüz yıl boyunca artacağının kesinleşmesiyle, hava durumu tahminleri önümüzdeki 200 yıl için sadece bela öngörüyor. En son IPCC raporuna göre karbon salımımız geri dönülemez bir noktaya yaklaşıyor. Endüstrileşmiş ulusların tümü bir gecede güneş enerjisine geçse bile, gezegenin gidişatını tersine çevirmek için artık çok geç.

Jeolojistler, insan türünün jeolojik tarihi tamir edilemez bir şekilde değiştirdiği bu yeni çağı Anthropocene (Antroposen) diye adlandırıyorlar. Yasa yapıcıların küresel ısınmayı nasıl “durdurucağımız”la ilgili kararlar verme lüksü yok artık. Onun yerine, iklim dengesizliğinin ortasında nasıl idare edeceğimizi çözmemiz lazım.

Önümüzdeki karanlık gelecekle birlikte, yeni varoluşsal sorular ortaya çıkıyor. Şu anki nesiller, gelecektekilere ne borçlu? Sadece insanları etkileyen şeylere mi değer vermeliyiz? Doğanın, kültürün kendi içinde bir değeri var mı? Bugüne kadarki sıcaklık yükselişinin müsebbibi Batılı ekonomiler olduğuna göre, gelecekte bunu durdurmak için üstlenilecek yükün çoğunu onlar mı sırtlanmalı?

(daha&helliip;)

Toprak Besin Ağı – Kara Kutunun Kapağı Açılıyor (2)

Editörün Notu: Yazının birinci bölümünü http://permacultureturkey.org/toprak-besin-agi1/ adresinden okuyabilirsiniz.

Toprak besin ağını düzeltmek

Ne yazık ki, toprak besin ağına dair bilimsel bilgi ancak son yıllarda ortaya çıkmakta. Toprak besin ağının bize neler getirebileceğini yeterince takdir edebilmiş değiliz, Ingham (aşağıda sayılan) yaygın uygulamalarımızın çoğununsa bunu kötüleştirdiğini söylüyor:

  • Toprağın sıkıştırılması.
  • Toprağın sürülmesi, alt üst edilmesi ve kazılması.
  • Kirlilik.
  • Pestisitler.
  • Suni gübreler.
  • (daha&helliip;)