Kurslar

Permakültüre Giriş Kursu

Permakültüre Giriş kursu, permakültürün özünü kavramak isteyen herkesin faydalanabileceği iki günlük bir kurstur. Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.

Permakültür tasarım kuramının ve ilkelerinin ele alındığı giriş kursu, Bill Mollison’un “Bir Tasarımcı Kılavuzu” kitabında yer alan konu başlıklarının ayrıntılı bir şekilde incelendiği 72 saatlik Permakültür Tasarım sertifikası (PDC) kursunun bir özeti niteliğindedir. Kurs içeriğinde yer alan önemli başlıklar aşağıdaki gibidir:

– Permakültür Kuramı ve İlkeleri
– Temel Kavramlar ve Tasarım Metodolijisi
– Örüntü Kavrayışı
– Ağaçlar ve Enerji Akışları
– Toprak (Toprak yapısı ve mikrobiyolojisi, toprak iyileştirme, küçük ve büyük ölçek pratikleri)
– Su (Su hasadı yöntemleri, gri su arıtma)
– Alternatif bir Küresel Millete Yönelik Stratejiler (Görünmez yapılar ve alternatif örgütlenme biçimleri)

Kurs bitiminde tam katılım gösteren katılımcılar, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü onaylı sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursu

Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursu, Bill Mollison’ın “Bir Tasarımcı Kılavuzu” adlı kitabının içeriğini oluşturan başlıkların detaylı biçimde ele alındığı 72 saatlik, uluslararası geçerliliği olan bir kurstur.

İki hafta (13 gün) süren kurs, permakültür alanında yapılacak çalışmalar için gerekli temeli sağlar ve katılımcıların Permakültür Tasarım Sertifikası ve permakültür tasarımcısı unvanı almasıyla sonuçlanır.

Kurs, permakültürün temelini oluşturan ilkelerin tanımlanmasının ardından örüntü kavrayışı, toprak ve su gibi başlıklar altında yeryüzünün farklı bölge ve iklim koşullarında yer alan ekosistemleri inceler ve görünmez yapılar da dahil olmak üzere mevcut insan yerleşkeleri ve örgütlenme biçimlerine alternatifler sunar.

Kurs boyunca ele alınacak başlıklardan bazıları şöyledir:

– Permakültür Kuramı
– Tasarımda Kavramlar ve Temalar,
– Tasarımda Metodoloji,
– Örüntü Kavrayışı,
– İklimsel Etkenler,
– Ağaçlar ve Enerji Akışları,
– Su,
– Toprak,
– Toprak Yapıları,
– Tropik İklim Stratejileri,
– Kurak Alan Stratejileri,
– Ilıman İklim Stratejileri,
– Akuakültür (su ürünleri),
– Alternatif bir Küresel Millete Yönelik Stratejiler (Görünmez yapılar ve alternatif örgütlenme biçimleri)

Kursun 13 günlük programının amacı, bu bilgiler doğrultusunda uygun tasarımlar ve stratejiler hazırlayıp hayata geçirebilecek tasarımcılar yetiştirmektir.

Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursunun uygulamalı bölümü, kursun son 3 gününde vakit ayrılan bir tasarım çalışmasıdır. Bu uygulamada öğrenciler uygun görülen sayıda ekiplere ayrılarak gerçek bir arazide, arazi sahibinin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda hayatlarının ilk permakültür tasarımını yapar ve kurs sonunda bu tasarımı eğitmene, diğer öğrencilere ve arazi sahibine sunarlar.

Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursunun şehir merkezinde veya bir arazide yapılması kursun içeriğini ve işleyişini değiştirmez. Öğrenciler, arazide yapılan kurslarda, 6 saatlik günlük ders programının dışında kalan zamanlarında, arazi sakinlerinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda arazideki uygulamalara destek olabilirler.

Öğrencinin, Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) Kursunu tamamlamasındaki ölçüt, teorik ve uygulamalı bölümlere tam katılımdır.

Permakültür Tasarım Uygulaması Kursu

Permakültür Tasarım Uygulaması kursu, kendi permakültür tasarımlarınızı nasıl uygulayacağınızı, permakültür tasarım danışmanlığı yapmanın ve müşteri beklentilerini karşılamanın püf noktalarını, tasarım raporu sunmanın detaylarını ve daha birçok önemli bilgiyi öğrenebileceğiniz bir kurstur.

Bu kurs, Permakültür Tasarım Kursu (PDC) tamamlayan kişiler için uygundur.

Ders konularından bazıları:

– Permakültür danışmanlığı iş tanımı
– Tasarımcının el çantası
– Tasarım Süreçleri ve Metodolojileri
– Harita bilgisi ve gerekli gözlem becerileri
– Taslak hazırlama, çizim teknikleri, standart semboller ve ölçekli çizim
– Tasarım dili, kavramları, detaylar ve yapı çizimleri
– Müşteri ilişkileri, raporlar ve sözleşmeler
– Çalışma grupları ve takımlar halinde verimli çalışma

Pratik Ev Permakültürü (PEP)

Pratik Ev Permakültürü (PEP) kursunda tüketici olarak daha bilinçli seçimler yapmanızı sağlayacak tüm bilgileri bir araya topladık…

Bundan böyle yaptığınız alışverişlerde, paranızın karşılığında evinize aslında ne götürüyor olduğunuzun bilincinde olacaksınız.

Unutmayın, her birimizin tüketici olarak bir ürünün raflarda kalıp kalmaması konusunda oy hakkı var! Neye oy verdiğimizi bildiğimiz sürece güç bizdedir ve eğer biz istersek tüm o raflar kaçınılmaz olarak sağlıklı alternatiflerle dolar.

Senem Tüfekçioğlu’nun, Pratik Ev Permakültür kursuyla ilgili sorulan soruları yanıtladığı yazısı için tıklayınız.

Atölye çalışmasının içeriğinden bazı konular:

– Permakültür Etikleri ve Tasarım İlkeleri
– Doğal mı Organik mi?
– Sağlıklı gıda için sağlıklı tohumlar
– Tükettiklerimizin içinde neler var?
– Bilinçli tüketim için bilinçli seçimler yapmak
– Pratik ve Alternatif Tarifler
– Ev tipi pratik permakültür uygulamaları
– Toprağın önemi ve toprak üretimi
– Solucan kompostu, Bokaşi kompostu
– Teras, Balkon, Pencere Önü Bahçeleri
– Toplum Destekli Tarım
– Permakültür ile topluluk oluşturma

Bir Çürüme Kursu: Toprak, Kompost ve Tuvalet

Onarıcı tarım başlığı altında toplanabilecek birçok uygulama, endüstriyel tarımın tersine toprağın yaşayan kısmına odaklanıyor ve fosil kaynaklı sentetik gübreler, ot ve zararlı ilaçları yerine bitkiler ve toprak mikroorganizmaları arasında işbirliğine odaklanıyor.

Bu kurs boyunca yaşayan toprağın ne ifade ettiğini, mikrocanlılık ve diğer toprak bileşenlerinin bitkilerin besin döngüsünde oynadığı kritik rolü ve hepsinin ötesinde cansız toprakların nasıl canlandırılabileceğini öğreneceksiniz.
7, 8, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Bir Çürüme Kursu: Toprak, Kompost ve Tuvalet, kompostun ne olduğunu, önemini ve gezegenimizin döngülerindeki yerini kavramak isteyen herkesin faydalanabileceği dört günlük, uygulamalı bir kurstur. Katılım için hiçbir ön koşul yoktur.

Gezegenimizdeki temel ölüm ve yaşam döngüsünü ele alan kurs; toprak ekolojisi ve mikrobiyolojisi, kompost yapım yöntemleri ve kullanımı, insan atıklarının değerlendirilmesi yönünde uygulanabilecek kuru kompost tuvalet yöntemleri, insan sindirim sistemi ve toprak mikrobiyolojisi arasındaki ilişki gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak kapsamaktadır.

Kurs içeriğinden bazı konu başlıkları:

– Gezegendeki Döngüler
– Toprak
– Toprak Besin Ağı
– Kompost
– Humanür (insan gübresi)
– İnsan Mikrobiyomu ve Toprak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*