Bütüncül Yönetime Giriş ve Keyline (Dönüm Hattı) Tasarım Yöntemi Eğitimi

Bütüncül Yönetim nedir?
Bütüncül Yönetim parçalar halindeki ve kısa vadeli çözümler yerine bütüne odaklı bir bakış açısı getirerek kritik karar alma süreçlerinde gelişme sağlar ve zarar görmüş arazilerin iyileştirilmesi ve sağlıklı toprak yaratılması için kanıtlanmış yöntemler ve stratejiler sunar. Sürdürülebilir çiftlik hayvanı yönetimi, planlama süreçleri ve bütüncül/simbiyotik, ekonomik, sosyal ve ekolojik çıktılar; Bütüncül Yönetim’in ön plana çıkan unsurlarıdır. Günümüzde, dünya genelinde Bütüncül Yönetim yaklaşımı kullanılarak yönetilen yaklaşık 16 milyon hektar arazi vardır.

Keyline Tasarımı konsepti ve pratiği nedir?
Keyline Tasarım yöntemi 1940’larda Avustralya’dan çıkmıştır ve ‘kalıcı bir tarım’ yaratmaya yönelik bütüncül sistem yaklaşımlarını içeren ilk çiftlik planlama konseptlerinden biridir. Yaratıcısı olan P.A. Yeomans; jeoloji, hidroloji ve toprak bilimi alanlarındaki bilgilerinden yararlanarak kuraklığa karşı dayanıklı ve yüksek verime sahip, çeşitlilik içeren çiftlikler kurulabilmesi için planlama araçları ve yenilikler geliştirmiştir. Yeomans, yaratıcı ve kendini kanıtlamış Yeomans sabanını ve Keyline (Dönüm Hattı) örüntüsü ile toprak işleme yöntemlerini kullanarak şaşırtıcı bir hızla ve uygun maliyetlerle üst toprak yaratılabileceğini göstermiştir.

Yeomans sabanı nedir?
Yeomans, su hasadına ve toprak yaratmaya yönelik yeniliklerinin bir parçası olarak benzersiz biçimde toprağı ters-yüz etmeyen ve derin sürme sağlayan bir çizel pulluk olan Yeomans sabanını geliştirmiştir. Bu uygulamanın hedefi mevcut toprak katmanlarını ters-yüz ederek toprak canlılığına zarar vermeden asgari müdahale ile sıkışmayı ortadan kaldırmak ve toprak profillerinin havalandırılmasını sağlamaktır. Zemini yarıp gevşetme için uygun jeomorfik örüntü ile kullanıldığında –Keyline (Dönüm Hattı) örüntüsü ile toprak işleme olarak bilinir– toprak nemi ve canlılığında belirgin ölçüde artış ve hızla üst toprak oluşumu gibi olumlu sonuçlar yaratır. Yabani ot ve erozyon kontrolü alanlarında da olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Eğitmen: Owen Hablutzel uluslararası alanda danışmanlık ve eğitim veren tam zamanlı bir eğitmendir. Bütüncül Yönetim konusunda Savory Enstitüsü tarafından akredite olan Hablutzel, Keyline (Dönüm Hattı) Tasarım Yöntemi eğitmenliği de yapmaktadır. Owen, 2007’den bu yana onarıcı yöntemler ile toprak verimliliğini ve tüm peyzaj genelinde su tutma kapasitesini artırmak için çalışmaktadır. Bütüncül yaklaşımı ile çiftlikler ve arazi yönetimi yapan organizasyonlarla birlikte çalışarak ABD’nin batısında ve dünyanın birçok kurak yöresinde daha verimli araziler, sağlam çiftlik ekonomileri ve dirençli su havzaları yaratabilmek için destek sağlamaktadır.

.

Bu eğitim ile öğreneceklerinizden bazıları şunlar:
• İşletmeniz için ideal ve özelleştirilmiş bir ‘Bütüncül Bağlam’ yaratma yolunda Bütüncül Yönetimin gücünden yararlanma
• Tutarlı biçimde, doğru kararlar vererek ‘Bütüncül Bağlamınız’a doğru en etkin biçimde ilerleme
• Ekosistem süreçlerini anlama ve sundukları karşılıksız faydalardan avantaj sağlama
• “Tarımın geleceği neden bütünü yönetebilmekte yatıyor?” sorusuna içselleştirilmiş ve somut cevaplar
• Bütüncül Otlatma Planlaması hakkında giriş niteliğinde bilgiler
• Otlatma araçları ve hayvan etkisi sayesinde gelecekte sağlıklı bir peyzaj yaratmanın temel ilkeleri
• Arazi ve hayvanlardan elde ettiğiniz ürün ve (kârlılığı) artırmanın temel ilkeleri
• Biyolojik Süreç Gözlemlerinin temel ilkeleri
• Çiftliğiniz için zaman ve para yatırımına yönelik en doğru kararları almanın temel kuralları
• Araziniz için yaratıcı bir vizyon geliştirin
• Vizyonunuzu hayata geçirmek için Dönüm Hattı Tasarımı’ndan yararlanın
• Otlak alanlarınızın ve tüm işletmenizin semeresini ve direncini artırın
• Keyline (Dönüm Hattı) tasarım yönteminden faydalanarak bütüncül bir çiftlik planı oluşturmayı ve uygulamayı öğrenin
• Hızlı biçimde sağlıklı ve biyolojik açıdan canlı bir üst toprak yaratmanın sırlarını keşfedin
• Araziniz için tüm peyzajı kapsayan su hasadı planlaması yapın
• Çiftlik altyapısı, tasarımı ve işlevlerini yüksek verim ve sinerji oluşturacak şekilde bütünleştirin
• Çok yıllık bitkileri içeren tarımsal ormancılık faaliyetleri ile olası sinerji imkanlarını araştırın
• Maliyetlerinizi ve dış girdilere olan bağımlılığınızı azaltın, kârlılığınızı artırın ve yaşam kalitenizi yükseltirken geçim kaynaklarınızı çoğaltın
• Günümüzün değişen koşullarında çiftliğinizi ve faaliyetlerinizi başarıya ulaşacak şekilde uyarlayın

Eğitim Programı
(Eğitimin en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için programda değişiklikler yapılabilir)

1. GÜN – Bütüncül Yönetim: Esasları (1. Ünite)
• Bütüncül Yönetimin Temel İlkeleri
• Yöneteceğiniz ‘Bütün’ün tanımlanması
• Bütüncül Bağlamınızı oluşturmak
• Arazinin okunması
• Yönetim ve yaratılan etkilere yönelik araçlar
• Bütüncül karar alma ve karar testleri
• Bir yönetim geri bildirimi çevriminin oluşturulması

2. Gün – Bütüncül Yönetim: Gezegeni Beslemek (2. Ünite)
• Arazinin ve ekosistem örüntülerinin okunması
• Kırılgan – Stabil ekosistemler skalasının tanıtılması
• Ekosistem işleyişleri ve süreçleri
• Su döngüsü
• Mineral döngüsü
• Biyolojik topluluk döngüleri
• Enerji akışı
• Toprak üstü vejetasyonda büyüme süreçleri ve oranları

3. Gün – Bütüncül Yönetim: Araçlar
• Ekosistem süreçlerini beslemek için kullanılabilecek araçlar
• Araçların farklı ekosistemler ve şartlardaki etkileri
• Araçların etkin ve ‘Bütüncül Bağlam’a uygun kullanımı
• Arazi kaynaklı göstergelerin anlaşılması ve yorumlanması

4. Gün – Bütüncül Yönetim: Finansal Yönetim ve Arazi Planlamasına Giriş
• Biyolojik gözlem süreçlerine giriş
• Bütüncül finansal planlamaya giriş
• Bütüncül planlı otlatma ve sürü idaresine giriş
• Bütüncül biyolojik gözleme giriş

5, 6 ve 7. Günler – Keyline Tasarım Yöntemi
• Keyline tasarım yöntemine giriş
• Bütüncül arazi yönetimi
• Karmaşık iklimsel dinamikler için planlama
• 21. Yüzyılın koşullarını kavrama
• Peyzaj ve coğrafyanın tasarımda kullanımı
• Uygun maliyetle topografik harita oluşturulması
• Pratik arazi ölçümü
• Peyzajınızda su verimliliğini artırma
• Yollar ve erişimin planlanması
• Çok işlevli, çok yıllık bitkilerden oluşan tarımsal ormancılık faaliyetlerinin konumlandırılması ve yararları
• Çiftlik yapıları – konumlandırma ve esneklik bağlamında tasarım
• Farklı arazi birimleri ve bileşenlerinin yönetimi
• Etkin otlatma yönetimi için çit tasarımı ve kullanımı
• Hızla üst toprak yaratılması için kritik adımlar
• Keyline (Dönüm Hattı) örüntüsü ile toprak işleme ve Yeomans Sabanı
• Tasarımda bedelsiz GIS teknolojisinden (google-earth gibi) faydalanma
• Bütünün entegrasyonu

Bütüncül Yönetimi bir planlama yaklaşımı olarak öğrenen çiftlik sahipleri son derece olumlu sonuçlar elde ediyor. Bütüncül Yönetim uygulayan üreticilerin;

• %80’i kârlılıkta artış,
• %91’i artan yaşam kalitesi ve
• %100’ü artan biyolojik çeşitlilik gözleminde bulunuyor.

Bu kurs ‘Bütüncül Yönetim’in Temelleri’ (1. Ünite), ‘Ekosistem Örüntüleri’ (2. Ünite) ve ‘Araçlar’ (3. Ünite) üzerine kapsamlı bir eğitim sunuyor. Bütüncül Yönetimin ‘Finansal Planlama’ (4. Ünite) ile ‘Arazi ve Otlatma Planlaması’ (5. Ünite) kısımları hakkında da temel noktaların giriş niteliğinde kısaca paylaşılacağı eğitimin bu kısmı 4 gün sürecek.

5. günden itibaren 3 gün boyunca da Keyline (Dönüm Hattı) tasarımı eğitimi verilecek. Yöntemin açık ve adım adım bir eğitim yaklaşımıyla anlatılacağı kurs, zengin içeriğiyle tasarım ve yönetim dağarcığınıza çok çeşitli pratik beceriler ve seçenekler katacak.

Sertifika
• Bütüncül Yönetim’in ilkeleri (1. Ünite)*
• Bütüncül Yönetim – Ekosistem Süreçleri (2. Ünite)*
• Bütüncül Yönetim Araçları (3. Ünite)*
• Keyline (Dönüm Hattı) Tasarımı**

*:Savory Enstitüsü‘nün Anadolu Gözesi resmi adayı ‘Anadolu Meraları’ tarafından, Savory Enstitüsü’ne akredite sertifikalar verilecektir.
**:Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü tarafından verilecektir.


Kurs ücreti ve Kayıt

960 TL (TR’den kayıtlarda, 29 Nisan tarihinden önce, tam ödeme yapıldığında)
1130 TL (TR’den kayıtlarda standart ücret)
300 TL (TR’den kayıtlarda ön kayıt ücreti)


Not: Anadolu Meraları ve eğitim sistemi hakkında detaylı bilgi için Anadolu Meraları’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://anadolumera.com/

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*