İzmir’de Permakültüre Giriş Kursu / 26 – 27 Nisan

Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü bu sene giriş kurslarını şehir merkezlerinde düzenliyor. İstanbul merkezde gerçekleşen iki giriş kursunun ardından, üçüncü kursumuz Alsancak’ta! Kursa ev sahipliğini ise STGM’nin (Sivil Toplum Geşiltirme Merkezi) Alsancak, İzmir’de bulunan ofisi yapacak.

26 – 27 Nisan tarihlerinde, haftasonu boyunca sürecek Permakültüre Giriş Kursu 10:00 – 18:00 saatleri arasında yapılacak ve 1,5 saatlik 8 oturumdan oluşacak. 12 saatlik eğitimin içeriğinde permakültür etiği ve ilkeleri, tasarım metodu, örüntü kavrayışı, toprak ve su yönetimi, kentte permakültür, v.b. temel konular ele alınıyor.

Kayıt sayfasına gitmek için tıklayın.

Bütüncül Yönetime Giriş ve Keyline (Dönüm Hattı) Tasarım Yöntemi Eğitimi

Bütüncül Yönetim nedir?
Bütüncül Yönetim parçalar halindeki ve kısa vadeli çözümler yerine bütüne odaklı bir bakış açısı getirerek kritik karar alma süreçlerinde gelişme sağlar ve zarar görmüş arazilerin iyileştirilmesi ve sağlıklı toprak yaratılması için kanıtlanmış yöntemler ve stratejiler sunar. Sürdürülebilir çiftlik hayvanı yönetimi, planlama süreçleri ve bütüncül/simbiyotik, ekonomik, sosyal ve ekolojik çıktılar; Bütüncül Yönetim’in ön plana çıkan unsurlarıdır. Günümüzde, dünya genelinde Bütüncül Yönetim yaklaşımı kullanılarak yönetilen yaklaşık 16 milyon hektar arazi vardır.

(daha&helliip;)