Amacımız

Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü, bir tasarım bilimi olan permakültürün Türkiye’de tanınması ve uygulamaların yaygınlaşması için çalışmak üzere kurulmuştur.

Enstitü faaliyet alanı kapsamında, permakültür ve içerdiği konularla ilgili kurslar düzenlemek önemli bir yer tutmaktadır.

Kurslar dışında, Enstitü’nün diğer faaliyet alanları şunlardır:

– Ekosistemik tasarım uygulamaları yapmak;

– Tarımda, ormancılıkta, mimarlıkta ve enerji üretiminde sürdürülebilir yöntem ve teknikleri denemek, örneklemek;

– Bu alanlarda oluşturulan birikim ve deneyimi, konferanslar, seminerler ve yayın yoluyla paylaşmak, yaşadığımız yerlerin sürdürülebilir yerleşimlere dönüştürülmesi konusundaki girişimleri desteklemektir.

Enstitü, dünyanın çeşitli yerlerindeki Permakültür Araştırma Enstitüleriyle bağlantı halindedir. Bu ilişkinin niteliği “Permakültür Master Planı” başlıklı video tanıtımında açıklanmaktadır.

Permakültür Master Plan